Úvod » Aktuality » Čtenářův blok

Čtenářův blok

6. 3. 2018

Děti dnes dostaly čtenářův blok, který bude sloužit až do 3. třídy k zapisování přečtených knih.

Do konce května musí děti odevzdat aspoň 2 vyplněné listy k přečteným knihám. S odevzdáním nemusí čekat na konec května, zápisy mohou nosit průběžně.

Každý list hodnotím dvěma známkami (1. známka za to, jak je list zpracován obsahově - tzn. jestli odpovídá zadání a rozsahu; 2. známka je za úpravu).

Děti si list ke své knize vybírají podle vlastního výběru. Ne ke každé knize se hodí každý list. 

Některé listy je lepší vyplnit po přečtení knihy, jiné v průběhu čtení.

Rozsah úkolu je určen místem na pracovním listě.

Pokud čtou děti knihu, ve které je více na sobě nezávislých příběhů, pak pro vyplnění listu si vyberou jeden z nich (např. pohádku).

Úkoly v pracovních listech by děti měly zpracovat samostatně (bez zásahů rodičů) - učí se tak mimo jiné formulovat své myšlenky a názory.