Úvod » Aktuality » Informace z třídní schůzky 15. 1.

Informace z třídní schůzky 15. 1.

19. 1. 2019

1. Od února dojde v naší tříně k několika změnám. Budeme mít asistentku pedagoga, změní se zasedací pořádek s ohledem k aktuálním individuálním potřebám dětí a změní se rozvrh hodin.

2. Doporučuji rodičům, aby omlouvali své děti hned ráno první den nepřítomnosti dítěte ve škole. Stačí zavolat do kanceláře školy.

3. Plánované akce:

    11. února    divadlo v Novém Jičíně (Pipi Dlouhá punčocha)

    18. - 22. února    lyžařský kurz

    25. února - 3. března    jarní prázdniny

    5. března     masopustní průvod školy

    Platby za lyřařský kurz (1600,- Kč) a divadlo (záloha 200,- Kč) prosím uhraďte v pátek 25. ledna nebo v úterý 29. ledna. Prosím o dodržení těchto termínů. Děkuji.

4. Škola v přírodě

    termín: 20. - 24. května

    místo: Horní Bečva, hotel Bečva

5. Masopust

    Prosím rodiče o pomoc s výrobou masky pro své dítě. Tradičními masopustními maskami jsou zejména: medvěd, kůň, koza a další zvířata, pohádkové bytosti, Masopust, bába s nůší, kominík, řemeslníci, masky v uniformách.

6. Při vánočním jarmarku se podařilo dětem získat hodně peněz, které byly předány na charitativní účely takto: 528,- Kč na projekt adopce na dálku BanglaKids, 530,- Kč na Tříkrálovou sbírku.

7. Do konce kurzu plavání zbývají ještě 3 lekce: 21.1., 22.1. a 29.1.

8. Český jazyk

   Bylo by dobré, kdyby děti měly některá pravidla pravopisu již zautomatizovaná (zejména tvary písmen a háčky nad písmeny, délku samohlásek, velké písmeno na začátku věty, znaménko na konci věty), aby mohly využívat pracovní paměť na novější učivo (psaní ú / ů, tvrdé a měkké skupiny).

   Ve škole často píšeme diktáty z učebnice. Děti si je mohou doma předem v klidu prostudovat.