Úvod » Aktuality » Informace z třídních schůzek 12.9.

Informace z třídních schůzek 12.9.

14. 9. 2017

1. Školní řád a pravidla ve třídě

- výňatek ze školního řádu mají děti nalepen v notýsku (prosím o podpis na konci ŠŘ) a také jej naleznete v jiném příspěvku v rubrice Aktuality

- prosím o dodržování včasného příchodu do školy - nejpozději v 7.55 by děti měly mít nachystané své věci na vyučování a sedět na svých místech. Zároveň se v 7.55 zamyká šatna.

- protože děti často sedí na koberci, prosíme rodiče, aby nevstupovali v botách na koberec

- v současné době věnujeme velkou pozornost tomu, aby děti přijaly za vlastní pravidla chování ve třídě a ve škole. Poskytují jim jistotu, usnadňují komunikaci a hlavně vymezují bezpečný prostor.

- za nepřípustné považuji vzájemné fyzické útoky žáků a vulgární vyjadřování

2. Komunikace s třídní učitelkou a omlouvání dětí

- pokud máte pocit, že Vy nebo Vaše dítě máte problém, který se týká školy, obraťte se na třídní učitelku.

- ke komunikaci s tř. učitelkou prosím nevyužívejte e-mail, ráda si s Vámi domluvím osobní schůzku, budete-li potřebovat

- jestliže dítě onemocní, můžete jej omluvit telefonicky v kanceláři školy

- při návratu dítěte do školy po absenci prosím vždy o písemnou omluvenku v notýsku

- plánovanou nepřítomnost ve škole na 1 - 2 dny omlouvejte předem u tř. učitelky, na delší období je třeba předem vyplnit formulář a odevzdat panu řediteli

3. Domácí úkoly

- děti budou dostávat domácí úkoly až na výjimky každý den

- doba domácí přípravy by se měla pohybovat asi kolem 30 minut

- zadání slyší vždy děti ve škole a zpravidla je najdete na stránkách třídy v rubrice Domácí úkoly

- prosím připojte svůj podpis pod každý splněný domácí úkol (není třeba kontrolovat správnost)

4. Učebnice

- prosím, aby měly děti od 18.9. všechny učebnice a sešity obalené

- prosím podepište svým dětem učebnici AJ (v tabulce na konci učebnice)

- děti zatím nedostávají známky

- k hodnocení využívám razítka (oranžový ptáček znamená, že úloha je vyřešena správně, fialová sova znamená: "Podívej se na úlohu ještě jednou. Možná jsi nesplnil celý úkol nebo jsi někde udělal chybu." Úlohu označenou sovou si mohou děti dokončit nebo opravit. V tomto případě prosím připište k razítku sovy písmeno O (jako oprava).

- při psaní domácích úkolů kontrolujte, aby dítě správně drželo tužku a rovně sedělo u stolu

- děti píší tužkou a kreslí pastelkami ( nepoužívejte pero ani fixy)

- prosím rodiče, aby nedělali žádné úpravy v sešitech a učebnicích v dobré snaze pomoci svým dětem

- gumovat dětí nesmí (co je špatně, mohou škrtnout a správně napsat vedle)

5. Genetická metoda čtení a psaní

- v současnosti se učíme zapisovat (a číst) myšlenky (věty) tak, že nahrazujeme jména počátečním červeným písmenem (Pepa ... P), používáme pomlčku (nejčastěji místo slovesa), obrázek a tečku.

- doma můžete procvičovat pomocí pracovního listu s robotem. Nyní zcela postačí, když děti složí (tzn. vysloví) slovo, které rodič vyhláskoval. Slova na papíře slouží jako zásobník. Začněte těmi, která děti dobře znají (PES, LES...).  Pro některé děti bude úkol již nyní příliš snadný. V tom případě hláskujte delší slova. Některé děti již poznají některá písmena - mohou již některá slova číst. Není třeba nikam spěchat, dopřejte dětem čas. Písmena se budeme učit postupně jedno po druhém.

6. Co plánujeme

- návštěvu Divadla loutek v Ostravě, divadlo v Novém Jičíně

- kroužek matematiky (od druhého pololetí út 11.50 - 12.35)

- matematickou kavárničku pro rodiče 17. října v 16.00

- Slavnost čtení 30. ledna (prosím neprozrazujte dětem podrobnosti)

- projekty (prosím neprozrazujte dětem podrobnosti)

7. Platby

200,- Kč  nadační fond školy

225,- Kč  pracovní sešit AJ

325,- Kč  třídní fond

- prosím o zaplacení do 15.9.

8. Pomůcky pro děti

- děti dostaly pomůcky od státu (za 200,- Kč), od města Valašské Meziříčí (za 500,- Kč)

- za příspěvek 1 000,- Kč od rodičů zakoupila tř. učitelka další pomůcky (podsedák, podložku na stůl, pytlík k lavici, kartony na výtvarné činnosti a projekty, barvy, krabici...). Dosud utraceno 20 969,- (z 22 000,- Kč) Platební doklady jsou k nahlédnutí u tř. učitelky.

9.Kódy do elektronické žákovské knížky a do jídelny

- rodiče dostali přístupová hesla do elektronické žákovské knížky a do jídelny (možnost volit a odhlašovat obědy po internetu)

10. Zasedací pořádek ve třídě

- současný zasedací pořádek ještě zcela nevyhovuje speciálním potřebám jednotlivých dětí a proto ještě dojde ke změnám

11. Konzultační hodiny pro žáky

- pondělí 11.50 - 12.35

- pokud Vaše dítě bude potřebovat individuální konzultaci (např. kvůli nepřítomnosti ve škole z důvodu nemoci)

- prosím o domluvu předem

- nemá sloužit k pravidelnému  "doučování"

12. Čtěte dětem každý den a povídejte si

- moc tím svým dětem pomůžete