Úvod » Aktuality » Informace z třídních schůzek 13.11.2018

Informace z třídních schůzek 13.11.2018

18. 11. 2018

1. Plánované akce v nejbližší době:

 • 14.11. program v muzeu Jak se žilo za první republiky
 • 19.11. beseda v knihovně
 • 27.11. v 16.00 Matematická kavárnička pro rodiče (téma: zvířátka dědy Lesoně)
 • 28.11. Lidice - sázení lidické hrušně a beseda
 • 6.12. Vánoční zvonkování
 • 10.12. Vánoce na dědině - skanzen v Rožnově (11.40 - 13.40)
 • 13.12. jarmark a bazárek ZŠ Žerotínova

2. Děkuji rodičům, prarodičům a praprarodičům dětí za zapůjčení věcí z první republiky na naši třídní výstavku. Výstavku viděly i děti z jiných tříd a měla velký úspěch.

3. Chválím všechny děti, které se zúčastnily Logické olympiády. Naše třída měla v rámci školy největší zastoupení.

4. Písanka:

 • symbol pera znamená "přepiš psacím písmem"
 • písanka by měla být co nejkrásnější, slouží k nacvičování tvarů písmen, jde v ní hlavně o vzhled
 • na všech řádcích už nejsou pomocné linky - děti by si zvolna měly zvykat psát bez nich. Kdo je přesto stále potřebuje, může požádat rodiče a ti je mohou narýsovat.
 • pokud se něco nepovede, děti mají k dispozici na opravu poslední řádek na stránce

5. Prosím, aby děti nosily platby jen na vyžádání učitelky a pouze v předem stanovených termínech.

6. Do učebnic, které mají děti zapůjčené, se nesmí psát ani tužkou.

7. Prosím, aby děti měly podepsaná svá pera, popřípadě opatřená samolepkou. Také prosím, aby měly vždy v pořádku fixy na mazací tabulku. Pokud mají stále neobalené některé sešity, prosím, obalte je.

8. Pokud máte doma hračky, dětské knížky nebo oblečení, které chcete darovat na dobročinné účely do vánočního bazárku, můžete je nosit do kabinetu p. učitelky Konupčíkové, p. učitelky Běťákové (na konci chodby).