Úvod » Aktuality » Informace z třídních schůzek 16.1.

Informace z třídních schůzek 16.1.

22. 1. 2018

1. Omlouvání žáků

    Rodiče dětí omlouvají své děti po návratu do školy písemně v notýsku nejdpozději do tří pracovních dnů.

2. Škola v přírodě 

    21. – 25. května 2018
    Penzion U Ráztoky                                                             
    přibližná cena: 2 300,- Kč  (záloha 200,- Kč)
 
3. Plánované akce:

    26.1.Pasování rytířů řádu čtenářského v knihovně (cena: 30,- Kč)

    30.1. Slavnost čtení (cena 196,- Kč)

             Organizace: od 15.00 program pro děti s panem spisovatelem a ilustrátorem VHRSTI, od 16.00 program pro rodiče a děti. Bylo dohodnuto, že děti dostanou od svých rodičů knihu na oslavu nové dovednosti. Brzy Vám sdělím, zda pan VHRSTI přiveze s sebou své knihy. Rovněž bylo dohodnuto, že částku 196,- Kč zaplatí všechny děti (i nepřítomné), aby se částka pro ostatní nenavyšovala.

     6.2. Exkurze v zámeckém parku Ptáci na krmítku (cena: 30,- Kč)

4. Prevence nemocí    

    Pokud sledujete u svých dětí příznaky nemoci, nechte je doma raději dříve, aby nedocházelo   k šíření nemoci mezi ostatní děti ve třídě.
 
5. Nabídka kroužku Hrátky s matematikou   
-    úterý 11.50 – 12.35
-    6.února – 29. května 2018
-    cena 200,- Kč za pololetí
-    zábavné úkoly, hry, rozšiřující učivo
-    nejedná se o doučování
-    kapacita kroužku je omezena (12 dětí)
-    pouze pro děti, které chtějí
-    přihláška je platná po zaplacení
 
6. Projekt Průvodce ptačím světem se sovičkou Agátkou
    Prosím o zaslání fotek z deníku na mail.
    Zápisy v deníku sovičky Agátky mají být práce dětí. Rodiče prosím pouze o dohled nad úpravou.
    Deník odevzdat nejpozději ve čtvrtek následující týden.
    Losování v pátek.
 
7. Školní družina
    Již brzy bohužel odejde ze školy paní vychovatelka Radka Drozdová. O tom, jakou budou mít děti naší třídy paní vychovatelku budete informováni.
 
8. Platby
    Prosím o zaplacení následucících plateb (celkem 500,- Kč) ve čtvrtek 25.1 nebo v pátek 26.1.:    
200,- Kč záloha na školu v přírodě
196,- Kč Slavnost čtení
  30,- Kč muzeum – Ptáci na krmítku
  30,- Kč muzeum – Malované počteníčko
  30,- Kč pasování v knihovně
  14,- Kč třídní fond
Poznámka: na třídních schůzkách jsem omylem nezapočítala pasování v knihovně. Proto do třídního fondu 14,- Kč místo avizovaných 44,- Kč.
 
9. Masopustní průvod
    Školního masopustního průvodu se letos účastnit nebudeme. Příští rok budeme podrobně mluvit o tradicích a tak naše účast přístí rok bude smysluplnější.