Úvod » Aktuality » Informace z třídních schůzek 17. 4. 2018

Informace z třídních schůzek 17. 4. 2018

24. 4. 2018

1. Škola v přírodě

    21. - 25. května 2018

    Horní Bečva, hotel Kahan

    Rodiče dostali formulář lékařského potvrzení. Prosím odevzdejte ho vyplněný do středy 16.5. Nezapomeňte vyplnit zadní stranu formuláře.

    Na třídní schůzce bylo dohodnuto, že děti si s sebou nebudou brát mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení (hry, tablety...). Také bylo dohodnuto, že rodiče nebudou svým dětem posílat dopisy. V případě jakýchkoli nenadálých událostí Vás bude třídní učitelka ihned kontaktovat (např. nemoc, úraz).

    Podrobné informace ke škole v přírodě dostanou děti asi týden před odjezdem (např. co vzít s sebou).

    Repelent pro děti nakoupí třídní učitelka a bude ho mít u sebe.

2. Ranní loučení

    Prosím, aby již děti ráno vstupovaly do školy samy. Jsou již ve škole jako doma, všechno, co potřebují ráno zařídit, hravě zvládnou bez pomoci dospělých. Prosím o loučení před vstupem do školy.

3. Co nás čeká v nejbližší době:

    25.dubna návštěva muzea - Ptáci a krajina

    2. května - návštěva ekocentra:  kroužkování ptáků

    30. dubna ředitelské volno

    7. května ředitelské volno

4. Český jazyk

    Je nutné, aby děti doma každý den 10 - 15 minut nahlas četly. Doma trénujte hlavně plynulost čtení. Ve škole se zaměřujeme na čtenářské strategie a dovednosti (hlavní myšlenka, posloupnost, porovnávání, předvídání; určování důležitých informací, kladení otázek...).

    Děti si musí v textu ukazovat (záložkou nebo prstem). Pozor na správné sezení u čtení. Při hláskování potichu by děti neměly pohybovat rty.

    Bylo by také dobré procvičovat přepis a diktát slov a vět (asi 10 slov).

    K rychlejšímu čtení mohou napomoci kartičky, které děti dostanou. Dobré je též trénovat délku slabik (žárovky, roletky; rodič říká slova - děti zapisují jen dlouhé hlásky: např. žába - Á, plavání - Á, Í).

    Při psaní děti postupně začnou používat pero. Správnou chvíli poznáte podle samolepky v písance. Prosím, kupte dětem 2 stejná pera (modrý inkoust), která se nedají gumovat. Jedním budou psát ve škole, druhým doma. Pero je vhodné podepsat nebo jinak označit. Pokud děti píší tužkou, prosím, aby byla dostatečně dlouhá a ostře ořezaná.

    Jestliže dítě onemocní, přijďte si do školy pro písanku.

5. Matematika

    Prosím nevysvětlujte dětem, jak řešit úlohy. Raději si poslechněte, jak by ji řešily ony. Pokud si s některou úlohou nevíte doma rady, raději ji nechte nevypracovanou.

6. Vlasová hygiena

    Prohlížejte dětem pravidelně vlasy. Čas od času se ve škole vyskytnou vši. Pokud je naleznete u svého dítěte, sdělte to třídní učitelce, aby se o problému dozvěděli ostatní rodiče.

7. Tělesná výchova

    Pokud bude příznivé počasí, budeme chodit v tělesné výchově na školní hřiště. Děti musí mít vhodnou sportovní obuv (jinou než do tělocvičny).