Úvod » Aktuality » Informace z třídních schůzek 7.11.

Informace z třídních schůzek 7.11.

14. 11. 2017

1. Budování samostatnosti dětí

   Důležitým krokem, aby se z Vašeho syna, dcery, vnuka, vnučky stala jednou nezávislá a úspěšná osobnost je samostatnost.
   Dítě ve školním věku by mělo být dostatečně samostatné, aby zvládlo školní docházku. Je to pro něj první velká povinnost a potřebuje od Vás cítit podporu a důvěru, že to doopravdy samo zvládne.
   Proto je od Vás dobře míněná pomoc s nošením aktovky skoro až do třídy pro něj bohužel spíš vyslovením nedůvěry.
   Vyslovte a vyjádřete svou podporu a pomoc v růstu svého dítěte (vnoučete) tím, že mu budete důvěřovat a necháte ho vstoupit do školy samo.
   Zároveň Vás žádáme, abyste zkrátili ranní parkování před školou na nezbytně nutnou dobu a abyste pro děti do školy po vyučování  nepřicházeli dříve než v 11.30 hodin.
 
2. Školní pravidla a třídní pravidla 
   Období září a října bylo pro děti adaptačním obdobím. V této době jsme mnohokrát mluvili o nutnosti a potřebě pravidel ve třídě a ve škole. Od nynějška již budu přísnější při porušování dohodnutých pravidel. Pravidla zajišťují dětem bezpečný prostor, představují jistotu a usnadňují učení a komunikaci.

3. Poučení dětí o chování k neznámým osobám 
   Prosím poučte své děti o bezpečném chování k neznámým lidem. Ve škole jsme o těchto situacích již mluvili.

4. Pochvala 
   Uděluji pochvalu třídní učitelky všem dětem, které se zúčastnily Logické olympiády.
 
5. Matematika  
   Slepte prosím učebnici uprostřed – často se rozpadá.
   Pokud vaše děti potřebují další procvičování, doporučuji Pracovní karty k učebnici Matematika 1 (Fraus)

6. Genetická metoda čtení a psaní

   Způsoby čtení věty (podle aktuální čtenářské vyspělosti):

     EMA SI HRAJE.
1.E-M-A  Ema  S-I  si  H-R-A-J-E   hraje.
2.Ema si H-R-A-J-E hraje.
3.Ema si hraje.
Pozor na chyby:
- hláskovat nahlas nebo vůbec (jazyk mezi zuby)
- neopakovat přečtené: E-M-A  Ema  S-I si  Ema si  H-R-A-J-E  hraje Ema si hraje.
 
Je nutné, aby děti každý den nahlas četly.
Domácí příprava – každý den asi 30 minut.
- čtení
- hra Na roboty (robot je rodič i dítě)
- psaní písmen, slov, vět
- trénovat délku samohlásek ve slovech (máma  | .
ukazovat rukama: žárovka, roletka, používat zvuky)
Nabídněte dětem další čtení (např. časopisy Čtyřlístek, Sluníčko, knihy s velkými tiskacími písmeny - nakladatelství Portál, autor Eva Horáková).
Nečtěte v učebnici „dopředu“.
Pokud cítíte, že Vaše dítě potřebuje další procvičování, doporučuji knihu Hrajeme si ve škole i doma (L. Syrová, Fraus)
 
7. Známkování
   Do poloviny listopadu budu hodnotit pouze vydařené výkony známkou 1, po tomto termínu již přibudou i další známky.
 
8. Soustředění
   Hodně dětí má ve škole problém se zaměřením  pozornosti a soustředěním po určitou dobu.  Pomoci může společná činnost doma s rodiči, kdy se děti musí po určitou dobu na něco soustředit (např. předčítání knihy, společná práce). Nemám na mysli moderní technologie (tablety, mobily...).

 9. Čtěte dětem každý den a povídejte si.