Úvod » Aktuality » Organizace školního roku 2017/18

Organizace školního roku 2017/18

4. 9. 2017

 

Organizace školního roku  2017 – 2018

 

zahájení výuky: pondělí 4. září 2017

podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018

zahájení výuky v roce 2018: středa 3. ledna 2018

ukončení prvního pololetí: středa 31. ledna 2018

jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

jarní prázdniny: pondělí 19. února do neděle 25. února 2018              

velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

ukončení školního roku 2017/ 2018: pátek 29. června 2018

zahájení školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

 

třídní schůzky s rodiči:  

 

12. 9. 2017  plenární schůze rodičů ve školní jídelně (poté třídní schůzky)

14. 11. 2017  třídní schůzky za 1. čtvrtletí

16. 1. 2018    třídní schůzky za 1. pololetí

17. 4. 2018    třídní schůzky za 3. čtvrtletí

12. 6. 2018    individuální konzultace s vyučujícími

Před každými třídními schůzkami proběhne společné zasedání rady rodičů.

Konzultace rodičů s vyučujícími dle domluvy s vyučujícími.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDE ZMĚNA JAKÉHOKOLI TERMÍNU VČAS OZNÁMENA!

 

Poplatky ve škole:

 

příspěvek do nadace školy: 200,- Kč na školní rok

poplatek za školní družinu: 150,- Kč (dva sourozenci 250,- Kč) stanoven MÚ

poplatek za stravování v ŠJ:        dle směrnic pro stravování

pitný režim (mléčné výrobky):      dle ceníku nápojů v automatu

školní sportovní klub:                   členský příspěvek na rok činí 200,-Kč

plavecký výcvik žáků:                   dle podmínek plavecké školy

lyžařský výcvik:                            dle skutečných nákladů

škola v přírodě:                            dle skutečných nákladů

vedení školy:                                                  tel.číslo           mobil

ředitel - Mgr. Milan Knápek                          571 621 568    608 457 121

zástupce - Mgr. Zdeněk Stromšík                571 611 199    702 008 825

kancelář školy -  ústředna                            571 611 199    731 118 464

výchovná poradkyně -  Mgr.Jarmila Povalová   571 611  199          

jídelna / vedoucí / - Ludmila Papežová        571 619 244

družina / vedoucí / -  Radka  Drozdová       571 619 245     603 926 068