Úvod » Aktuality » Organizace školního roku

Organizace školního roku

4. 9. 2018

 

Organizace školního roku  2018 – 2019 

Zahájení výuky: pondělí 3. září 201

 

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2018

Zahájení výuky v roce 2018: čtvrtek 3. ledna 2019

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: pondělí 25. února do neděle 3. března 2019              

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019    

Ukončení školního roku 2018/ 2019: pátek 28. června 2019

Zahájení školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

 

Třídní schůzky s rodiči:  

11. 9. 2018  Plenární schůze rodičů ve školní jídelně (poté třídní schůzky)

13. 11. 2018 Třídní schůzky za I. čtvrtletí

15. 1. 2019 Třídní schůzky za I. pololetí

16. 4. 2019 Třídní schůzky za III. čtvrtletí

11. 6. 2019 Individuální konzultace s vyučujícími

Před každými třídními schůzkami proběhne společné zasedání Rady rodičů

Konzultace rodičů s vyučujícími  - dle domluvy s vyučujícími !

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDE ZMĚNA JAKÉHOKOLI TERMÍNU VČAS OZNÁMENA!