Úvod » Pro marody » týden od 5.2. do 9.2.

týden od 5.2. do 9.2.

9. 2. 2018

Už čteme a píšeme sami: po str. 19

Písanka: po str. 3 (pozor na správný sklon, u písmena t pozor na správný směr točení spodní smyčky:  točit nahoru proti směru hodinových ručiček)

Matematika: po str. 12

Prvouka: str. 42 Věda nám pomáhá

Nezapomínejte každý den aspoň chvíli číst.

Poznámka: děti, které nejedou na lyžařský kurz, se budou učit ve třídě 1.A (vedle družiny). Budou potřebovat pastelky a tužku (mohou si vzít košíček ze třídy) a mohou si vzít s sebou do školy svoji rozečtenou knihu. Aktovku si ráno vezmou s sebou do třídy.

Přeji Vám pěkné zážitky z lyžování a krásné jarní prázdniny.